شماره يازدهم دو فصلنامه علمي - ترويجي مطالعات حقوق بشر اسلامي به چاپ رسيد.
تاريخ  :  1395/12/28
 شماره يازدهم دو فصلنامه علمي - ترويجي مطالعات حقوق بشر اسلامي به چاپ رسيد. اين شماره كه مربوط به پاييز و زمستان سال 1395 است مشتمل بر 6 مقاله در حوزه هاي مختلف مربوط به موضوع نشريه به چاپ رسيده است. فايل كامل مقالات از طريق سامانه نشريات دانشگاهي قابل دريافت است.


دوفصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی  شماره پنجم، سال سوم پاییز و زمستان 93 به همت دفتر نشریات بسیج اساتید به چاپ رسید است. علاقه مندان می توانند جهت دانلود مقالات به قسمت نشریه الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است این دوفصلنامه بر اساس امتیاز شماره 221343/18/3 مورخ 27/11/93 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب درجه علمی پژوهشی گردیده است. نویسندگان محترم می توانند از قسمت ارسال مقاله جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند.


0/5 امتياز (0)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن