شناسنامه مجله
صاحب امتياز
سازمان بسيج حقوقدانان
مدير مسئول
غلي بهادري جهرمي
سردبير
علي انصاري
محتوي
شماره هاي پيشين مجله
 هندسه مطلوب نظارت در نظام بانكي با رويكرد اقتصاد مقاومتي
نوع مطلب : -
نويسنده  :  رسول خوانساري، علي بهادري جهرمي
شماره صفحه مجله  :  9-30
 نظام بانكي، نقش بي‌بديلي در تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي و گردش منابع مالي دارد و به‌عنوان يك ركن اساسي در نظام اقتصادي كشور، مي‌تواند سهم عمده‌اي در تحقق و اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي داشته باشد. با وجود اين به نظر مي‌رسد هنوز آن‌گونه كه بايد، شبكه بانكي همسو با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي حركت نمي‌كند و لازم است برخي اقدامات و تحولات به منظور مقاوم‌تر كردن شبكه بانكي چه در شرايط عادي و چه در شرايط بحراني صورت گيرد. يكي از جنبه‌هاي لازم براي مقاوم‌سازي نظام بانكي تقويت نظارت بانكي و ايجاد سازوكارهاي لازم براي كشف تخلّفات و فسادها و برخورد قاطع با متخلّفان و مفسدان در نظام بانكي است. نظارت بانكي يكي از پيش‌شرط‌هاي اساسي براي حصول اطمينان از عملكرد نظام مالي كشور است. اجراي درست نظارت بانكي در سطوح مختلف، به‌ويژه نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري، موجب تقويت عملكرد شبكه بانكي و حفظ اعتماد عمومي مي‌شود. در عين حال نظارت نبايد در حد دستورالعمل و آيين‌نامه باقي بماند و حساسيت آن تنها در موارد وقوع تخلّفات عمده باشد. در اين مقاله تلاش مي‌شود تا هندسه مطلوب نظارت بانكي به‌ويژه از ابعاد حقوقي آن معرفي شود و ارتباط آن با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي تبيين گردد.0/5 امتياز (0)
الحاقات
دانلود
اندازه :528 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن