شناسنامه مجله
صاحب امتياز
سازمان بسيج حقوقدانان
مدير مسئول
غلي بهادري جهرمي
سردبير
علي انصاري
محتوي
شماره هاي پيشين مجله
 بررسي ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي قانون عمليات بانكي بدون ربا در پشتيباني از سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي
نوع مطلب : -
نويسنده  :  وهاب قليچ
شماره صفحه مجله  :  31-58
 از آنجاكه نظام بانكي كشور يكي از مهم‌ترين و اثرگذارترين بخش‌هاي اقتصادي كشور است و قانون عمليات بانكي بدون ربا مهم‌ترين قانون اين نظام به‌شمار مي‌آيد، اين تحقيق كه به روش كتابخانه‌اي تهيه ‌شده است به بررسي ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي اين قانون در پشتيباني از سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي پرداخته است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه گرچه اين قانون از جهت پشتيباني از اين نوع سياست‌ها داراي ظرفيت‌هايي است، اما عمده موارد اشاره‌شده در آن به‌طور غير جامع، كلي و در برخي موارد مبهم است. از جمله محدوديت‌هاي شناسايي‌شده در اين قانون مي‌توان به عدم اشاره به همبستگي و هماهنگي نهادهاي پولي و مالي با يكديگر، فقدان برنامه جهت تحقّق كامل بانكداري اسلامي، عدم جامعيت قانون نسبت به تأمين اهداف بانكداران، سپرده‌گذاران و متقاضيان تسهيلات، عدم تبيين ابعاد عدالت اقتصادي، عدم توجه كافي به مقوله فرهنگ‌سازي، نگاه دولتي به نظام بانكداري، عدم الزام قانوني به حفظ استقلال بانك مركزي، فقدان حمايت از بخش صادرات غيرنفتي، كم‌توجهي به تقويت پايه‌هاي شفافيت و سلامت بانكي و... اشاره داشت.0/5 امتياز (0)
الحاقات
دانلود
اندازه :535 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن