بايسته‌هاي حقوقي الزام به اخلاق در قوانين جمهوري اسلامي ايران؛ مطالعه موردي تلگرام
نوع مطلب : -
نويسنده  :  سيدمحمدمهدي غمامي،جواد محمدي
شماره صفحه مجله  :  9-35
 پرسش از چرايي و امكان الزام قانوني اخلاق ريشه در بنيادي‌ترين مفاهيم حقوق عمومي همچون آزادي، قانون و اخلاق دارد و كيفيت و حدود دخالت دولت‌ها در نسبت ميان آزادي و اخلاق ظرافت و دقت خاصي مي‌طلبد زيرا توجه به هركدام از اين مفاهيم بدون در نظر گرفتن ديگري مي‌تواند جامعه را با بحران هنجارهاي ناهمگون و ناشناخته يا نقض اعتقادات عمومي مواجه نمايد. امروزه مي‌توان گفت اصلي‌ترين و فراگيرترين وسيله بيان آزادانه افكار و عقايد مردم، شبكه‌هاي اجتماعي مجازي، به‌ويژه نرم‌افزار پيام‌رسان تلگرام است اما گسترش سريع اين‌گونه ابزارها در ميان مردم باعث شده است تا نهادهاي اجتماعي و دولت نتوانند در اين فضا به شكل مؤثر در حمايت از الزامات قانوني و اصول اخلاقي وارد شود. سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه «بايسته‌هاي حقوقي در الزام به اخلاق در جمهوري اسلامي ايران چيست؟ و به‌طور خاص در مورد شبكه اجتماعي تلگرام چه راهكارهايي جهت صيانت از ارزش‌هاي اخلاق وجود دارد؟» در اين مقاله كه به شكل توصيفي و تحليلي و از طريق بررسي قوانين و مقررات عمومي انجام‌شده است پس از تبيين سؤال و بيان مفاهيم و چهارچوب تحقيق ازجمله مباني الزام به اخلاق، به جستجو در ميان بايسته‌هاي مذكور پرداخته‌شده است تا با جمع‌بندي قوانين، راهكارهاي حقوقي شامل راهكارهاي سلبي و ايجابي، براي الزام اصول اخلاقي با رعايت ملاحظاتي ازجمله آزادي بيان و اصل قانوني بودن جرم و مجازات مشخص شود.5/5 امتياز (1)
الحاقات
دانلود
اندازه :352 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن