نسبت حجاب، حقوق بشر و شهروندي
نوع مطلب : -
نويسنده  :  نجمه مالكي بروجني
شماره صفحه مجله  :  139-167
 اين نوشتار در صدد تبيين نسبت ميان حقوق بشر، حقوق شهروندي و حجاب است، سه امري كه در وهله¬ي اول شايد متناقض به نظر برسند اما تلاش شده تا با كشف دقيق مفاهيم و مباني به كشف نسبت ميان اين سه مفهوم رهنمون شويم. براي اين منظور تلاش شده است كه سه نسبت از اين سه امر استخراج گردد؛ حقوق بشر و حقوق شهروندي، حقوق بشر و حجاب، حقوق شهروندي و حجاب. با تبيين اين دقيق اين سه نسبت بسياري از ابهامات، خلط مفاهيم و كژفهمي ها رفع مي شود. اين مقاله به روش كتابخانه اي و با بررسي اسناد، مدارك، آيات و روايات انجام شده است.0/5 امتياز (0)
الحاقات
دانلود
اندازه :277 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن