بررسي ابعاد اصل هشتم قانون اساسي با نگاهي به اسناد حقوق بشري
صفحات : 9-34
نويسنده : خيرالله پروين، ميثم درويش متولي
ديدگاه‌هاي حقوق بشري در انديشه سياسي حضرت امام خميني(ره)
صفحات : 35-70
نويسنده : احمد فدوي بنده قرائي، ابراهيم تقي زاده
حقّ تعيين سرنوشت در اسناد بين‌المللي و قرآن كريم
صفحات : 99-122
نويسنده : فخرالدين اصغري آقمشهدي، فرناز شيراني
جايگاه كرامت انسان در حقوق بشر اسلامي
صفحات : 123-142
نويسنده : شكوفه پورحسن، فاطمه فلاحي