آزادي و جايگاه آن در انديشه حقوق بشري امام خميني(ره)
صفحات : 31-50
نويسنده : احمد فدوي بنده قرائي، ابراهيم تقي زاده
نقش كشورهاي اسلامي در تدوين و تصويب اسناد جهاني حقوق بشر
صفحات : 51-78
نويسنده : محمدجواد جاويد ، ياسر مكرمي قرطاول
شبيه سازي انسان در فقه اسلامي
صفحات : 109-128
نويسنده : حبيب الله عظيمي
تعارض دموكراسي و سكولاريسم
صفحات : 129-146
نويسنده : خيرالله پروين ، مهدي نورايي