بررسي تطبيقي حقوق بشردوستانه اسلامي با كنوانسيونهاي چهارگانه 1949 ژنو
صفحات : 33
نويسنده : محمد جواد جاويد،امير فاميل زوار جلالي،جواد فاميل زوار جلالي.
بررسي حادثه منا از منظر حقوق بشر و حقوق بين‌الملل
صفحات : 51
نويسنده : اباالفضل سليميان،سعيد دريايي بغدادآبادي
تاملي بر مفهوم و جايگاه دين، شرع و فقه در قوانين موضوعه در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
صفحات : 69
نويسنده : عطاءالله بيگدلي،علي مهاجراني،محمد حسين اسفنديار پور
تامين حقوق شهروندي درسايه طراحي يك الگوي باثبات تقنيني درنظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
صفحات : 93
نويسنده : دكتر هادي طحان نظيف. حسين محمدي احمدآبادي. محمد حسين مجتهدي
حفظ حقوق زيست محيطي بشر در قراردادهاي نفتي
صفحات : 113
نويسنده : احمد مومني راد.آزاده اميرخاني.زهره تيموري